fbpx

Protiprávní exekuce

Dle některých odhadů je v ČR vedeno několik desítek tisíc neoprávněných exekucí, především exekucí nařízených na základě neplatného exekučního titulu (např. rozhodčího nálezu, který byl vydán v rozporu se zákonem).

V takovém exekučním řízení klienta na základě plné moci zastoupíme a navrhneme jeho zastavení. Dle nedávného nálezu Ústavního soudu České republiky dokonce může v takových případech dojít k promlčení neoprávněnou exekucí vymáhaného dluhu!

Můžeme také získat zpět již zaplacené plnění v takové exekuci.

Cena za tuto službu je stanovena dohodou, podle náročnosti služby.

Máte li podezření, že jste v takové situaci, kontaktujte nás.