Oddlužení

S oddlužením neboli tzv. osobním bankrotům pomáháme našim klientům od roku 2010. Na rozdíl od bezplatných poraden, řeší naši advokáti pomoc s oddlužením profesionálně, tedy od vstupní analýzy, profesionální přípravy a kompletaci dokladů pro podání přihlášky.

Odborně zvážíme, jaké řešení je pro klienta nejlepší, a připravíme vše potřebné k podání insolvenčního návrhu za klienta k insolvenčnímu soudu.

Pro přípravu přihlášky do Insolvence je třeba získat tyto doklady:

Doložit příjmy za posledních 12 měsíců, například potvrzením ÚP.

Doložit příjem v příštích 12ti měsících, například pracovní smlouvou

Připravit seznam majetku, (pouze předměty s hodnotou vyšší než 5 tis.)

Výpis z rejstříku trestů, a PM s ověřeným podpisem

Máte li děti, kopii rodného listu

Jste li manželé, kopii oddacího listu

V okamžiku objednání služby vám zašleme podrobný seznam, a formuláře.

Služba je zdarma.

Objednat je možné ji zde